Tilslutning som ERP-leverandør

Oplæg til overordnet tidsplan
For at sikre en god og styret proces under udviklingen, er processen delt i 4 milepæle.
Milepælsplanen er skitseret til højre.

Mellem milepæl 1 og 2
I skal kalde "getBankCertificate" mod testmiljøet og I skal få et korrekt svar retur.
Når denne test er udført er i klar til at teste videre.

Senest 10 bankdage før milepæl 2, skal I bestille testdata hos Bank Connect.

Brug ”Anmod om support” på www.bankconnect.dk (under Kontakt Kontaktinformation).

Mellem milepæl 2 og 3

Vi forventer, at I tester de operationer, I implementerer i jeres økonomisystem, herunder sikkerhed, aktiveringsflow og renewcertificate.

Mellem milepæl 3 og 4

Sammen planlægger og gennemfører vi en end-to-end-test målrettet jeres behov.

End-to-end-testen varer typisk 5 – 10 bankdage.

Senest 20 bankdage før testen, skal Bank Connect (af hensyn til vores planlægning af øvrige opgaver) vide, hvornår I forventer at være klar til test.

Hensigtserklæring

Inden afslutningen af end-to-end-testen skal I udfylde en hensigtserklæring på www.bankconnect.dk (under "For ERP-udbydere", "Bliv whitelistet"). Udfyld og underskriv hensigtserklæringen og send til bankconnect@bankconnect.dk.  Når vi har modtaget erklæringen, sørger vi for, at registrere jer på Bank Connects hjemmeside under FAQ Whitelist, så andre kan se, at jeres ERP understøtter Bank Connect.

Hvis I fravælger hensigtserklæringen, er tilknyttede datacentraler (Bankdata, BEC og SDC) IKKE efterfølgende forpligtet til at yde support på evt. spørgsmål/fejlmeldinger.

Fejlmelding

Får I brug for hjælp, skal I bruge linket 'Fejlmeld her' på www.bankconnect.dk
(under Kontakt / Kontaktinformation).

Dit ERP-system er nu klar til Bank Connect kommunikation mellem erhvervskunden og mere end 60 banker.