FAQ teknik

Dataudtræk fra bankerne Kunden mangler posteringer inden for dagen.

I bankerne kan kunderne bestille forskellige typer udtræk:

CAMT53 indeholder posteringer End Of Day, disse modtages typisk dagligt næste morgen.

CAMT54 indeholder adviseringer ”i løbet af dagen”, kan bestilles til forskellige tidspunkter på dagen.

CAMT52 indeholder fremtidige posteringer (de posteringer, der er kendt af systemet).

Få kunden til at bestille de relevante udtræk i banken.

Kan man teste mod alle tre datacentraler?

Nej, det er kun muligt at teste mod Bankdata.


Fejlkoder

500# Internal server error — Mod BEC

Det kan skyldes at BEC, til forskel fra de to andre datacentraler, sender 2 certifikater i et getBankCertificate kald. Her skal benyttes certifikat nr. 2 "bank connect prod".

500# Internal server error

Hvis du får flg. fejl:
General security error (Error during certificate path validation: Could not validate certificate signature.); nested exception is org.apache.ws.security.WSSecurityException: General security error (Error during certificate path validation: Could not validate certificate signature.)

Det kan også skyldes en fejl på selve certifikatet, få banken til at tjekke om certifikatet er OK. 

501 #Error in method invocation – Contact Bank Connect support

501#15db0f69689220785316f5350dae85c6054#Failure in activateServiceAgreement:KS01060E NAK_SHA_KEY EJ SAMME SOM SRVC_CRTFCT.SCR_SHA_KEY' in response from datacentral

Kunden har indtastet forkert kode. Aktiveringskoden er ikke spærret.

501 #Error in method invocation – Contact Bank Connect support

501#329019039ddd04a681dbb241f5fbdfbe
3b#Failure in activateServiceAgrement:KS01058E FEJL I PUBLIC-KEY STATUS. STATUS = spærret høj

Kunden har opbrugt antal fejlforsøg under indtastning af aktiveringskoden og koden er nu spærret. Kontakt banken for at få fremsendt ny kode fra banken.

501 #Error in method invocation – Contact Bank Connect

501#64e074055b4040cfb1e5ff019d7be99a#Failure in activateServiceAgreement:KS01058E FEJL I PUBLIC-KEY STATUS. STATUS = initiere

Kunden anvender forkert AftaleID. (Tidligere også kaldet funktionsId)


634# Certificate is not valid - Mod BEC

System.ServiceModel.FaultException: '634#fec3979c-862e-4f8a-87ec-4530abe26ef0#Certificate is not valid

Kendt fejl I C#

Der findes en fejl i signaturen for pengeinstitutter under BEC, som gør at transportsignaturen, det yderste lag af de to signaturer, ikke kan valideres.
BEC arbejder på at løse problemet.


710# Schema or content validation has failed

ISO20022 specifikationen følges ikke. Verificer at ISO20022 PAIN.001 Transfer Payment specifikation er overholdt.


Timeout ved TransferPayment

Kunden får timeout, når der sendes en transferpayment request ind som en ny bruger.
Kunden sender ugyldig data i requestens header.
Verificer hoved Registreringsnummer (H-reg.)
Verificer aftalenummeret.


Kunden får timeout på sine request i tidsrummet kl.: 03:00 - 05:00

Der sendes request indenfor servicevinduet.
Der anbefales at der ikke sende request ind mellem kl.: 03:00 - 05:00


Internal server error
Tjek om endpointet indeholder en service:
F.eks:

http://bankconnectservices.dk/2019/04/04/services/CorporateService/renewCustomerCertificate

Fjern "service" — "renewCustomerCertificate"
Så skal kaldet virke

http://bankconnectservices.dk/2019/04/04/services/CorporateService