Peger på virtuelt ur

Drift og support

Drift
Information om drift, servicevinduer og eventuelle driftsforstyrrelser vil fremgå her på hjemmesiden. 

Bank Connect løsningen er tilgængelig alle ugens dage - året rundt, dog undtaget varslede og allerede planlagte servicevinduer.

Er der behov for servicevinduer udover allerede planlagte vedligeholdelsesvinduer, vil det blive lagt ud på hjemmesiden, når behovet er identificeret og mindst 48 timer før.

Planlagte servicevinduer og meddelelser
Den 2. sidste weekend i hver måned er der er fastlagt servicevindue i tidsrummet natten mellem lørdag og søndag kl. 03.00 – 05.00.
Bank Connect løsningen vil kun være lukket ved planlagte servicevinduer eller varsel af evt. yderligere. Information vil i begge tilfælde blive lagt på hjemmesiden.

Support   
ERP-leverandører har mulighed for at henvende sig til Bank Connects Servicedesk i tilfælde af behov for support til løsningen.
Henvendelser vil blive behandlet indenfor 3 bankdage og behandles i den rækkefølge henvendelserne er modtaget.

Hver leverandør får ved opstart 50 timers gratis support. Er der brug for ydelser ud over de 50 timer, bliver der afregnet efter den til enhver tid gældende takst, som oplyses af Bank Connects Service Desk. ERP-leverandøren er forpligtet til at teste sin løsninger i forbindelse med opstart og ved eventuelle senere opdateringer.

Bank Connect tilbyder:

  • Udviklerpakkens testmiljø til ERP-leverandørens individuelle test af egen udvikling
  • Bank Connect end-to-end testmiljø med sikkerhed
  • Simpel test i produktionsmiljø mellem kunde og bank.

ERP-leverandører og virksomheder med egenudviklede ERP-løsninger betragtes som ligestillede i denne forbindelse.