Løsninger på vej

Her kan du læse mere om de nye løsninger, som er planlagt, udviklet i samarbejde mellem de tre datacentraler og bankerne bag.

Løsning Bankdata BEC SDC

CAMT.054
Et nyt format til at advisere om ind- og udbetalinger inden for dagen.
Adviseringerne gentages på CAMT.053 som typisk sendes efter dagens slutning.
Udover de allerede eksisterende FI-udtræk, kan formatet nu bestilles i tre nye udgaver:
Alle ind- og udbetalinger for perioden
Kun indbetalinger for perioden
Kun udbetalinger for perioden

 

Er i drift

Q2 2019

Endnu ikke planlagt

Løsning Bankdata BEC SDC

Pending orders på manglende dækning
Det bliver muligt at modtage beskeder (via PAIN.002) når en betaling eller en serie af betalinger ikke kan gennemføres grundet manglende dækning. Med dette er det muligt i ERP-systemet at få informationen og reagere på det, inden det er for sent at få gennemført betalingen rettidigt og dermed undgå restancerente/gebyrer ved for sen betaling.

 

Q2 - 2019

Endnu ikke planlagt

Endnu ikke planlagt