Løsninger på vej

Her kan du læse mere om de nye løsninger, som er planlagt, udviklet i samarbejde mellem de tre datacentraler og bankerne bag.

Løsning Bankdata BEC SDC

CAMT.054
Et nyt format til at advisere om ind- og udbetalinger inden for dagen.
Adviseringerne gentages på CAMT.053 som typisk sendes efter dagens slutning.
Udover de allerede eksisterende FI-udtræk, kan formatet nu bestilles i tre nye udgaver:
Alle ind- og udbetalinger for perioden
Kun indbetalinger for perioden
Kun udbetalinger for perioden

 

Er i drift

Q2 2018

Endnu ikke planlagt