Virtuel knap

Om løsningen

Bank Connect tilbyder en ny, fælles standard for udveksling af betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem en virksomheds økonomisystem og pengeinstitut.

Som leverandør af økonomisystemer kan du derfor tilbyde dine kunder:

  • en hurtigere måde at betale regninger på: Det kan klares automatisk fra deres økonomisystem
  • muligheden for STP (Straight Through Processeing) mellem deres økonomisystem og pengeinstituttets systemer.
  • mulighed for at skifte pengeinstitut uden at miste integrationen mellem økonomisystemet og pengeinstituttet, da grænsefladen mellem systemerne vil være den samme med Bank Connect.

Én integration, 70 banker
Ved at integrere din løsning til Bank Connect giver du dine kunder valgfrihed mellem de 70 pengeinstitutter, som er understøttet af Bank Connect. Dine kunder er derfor ikke afhængige af én bestemt bank for at kunne få fuldt udbytte af dit økonomisystem.

Lettere integration med fælles grænseflade
BankConnect er baseret på betalingsformatet XML ISO 20022, og tilbyder en fælles grænseflade (API), sikkerhedsløsning og kommunikationsprotokol. Det gør det lettere for dig som ERP-leverandør at integrere din løsning med pengeinstituttets systemer - uanset hvilket pengeinstitut der er tale om.

Bredt samarbejde bag løsningen
Bag Bank Connect står de tre datacentraler BEC, SDC og Bankdata i samarbejde med Regionale Bankers Forening og Lokale Pengeinstitutter.

Rettigheder og ansvar
Alle rettigheder til Bank Connect løsningen tilhører de datacentraler, der står bag Bank Connect.

Datacentralerne stiller Bank Connect løsningen til rådighed for ERP udbyderne uden vederlag og uden ansvar for de evt. omkostninger eller tab, som ERP udbyderne måtte blive påført i forbindelse med brug af Bank Connect løsningen.

Mere om Bank Connect løsningen

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan tilbyde Bank Connects løsning til dine kunder, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller læse mere om udviklerpakken.