Driftsstatus

Aktuel driftstatus for Bank Connect løsningen:

Bank Connect kører som planlagt.

Aktuel information om drift og servicevinduer:

Mandag den 11. februar 2019:
Onsdag den 19. september 2018 oplevede nogle kunder at få meddelelsen ”Could not create SSL/TLS secure channel”. Dette skyldtes et uvarslet skift af TLSv1.0 til TLSv1.2. Torsdag den 20. september 2018 blev TLSv1.2 nedgraderet til TLSv.1.0 igen så alle kunder nu kører. Opgraderingen varsles nu til igangsætning mandag den 11. februar 2019. Efter denne dato er det ikke længere muligt at anvende TLS v 1.0 og 1.1 mod Bank Connect.