Driftsstatus

Aktuel driftstatus for Bank Connect løsningen:Driftsstatus


Bank Connect er kørende i produktion og test.

Aktuel information om drift og servicevinduer:Vores gamle endpoint: https://bankconnectservices.dk/2017/02/02/services/CorporateService
bliver nedlagt torsdag den 15.08.2024, hvorefter det ikke længere kan benyttes.

Historik på drift og Servicevinduer:


LØST kl. 14:15 d. 29.05.2024 - 28.05.2025 - Test miljøet er ustabilt: Der er i øjeblikket forstyrrelse på stest.bankdata.dk. Den svarer "Http/1.1 Service Unavailable"

07.05.2024 Efter weekendens sammenlægning kan man ikke længere benytte 9797.
HReg skal ændres fra 9797 til 9740, efter Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse er sammenlagt til Sydjysk Sparekasse

LØST kl. 23:30 21.05.2024 Der kan opleves ustabil drift ved alle kald mod Bank Connect

LØST kl, 12:40 19.04.2024 - Kunder oplever at få Faultstring 500 "Internal Error " fra BEC. Vi har modtaget følgende fra BEC:
Between 10:00 AM on April 17th and 03:00 PM on April 19th, BEC will carry out maintenance work on the BankConnect application. The work should not affect the customers. LØST kl. 15:00 03.04.2024 Alle kald til Bank Connect giver timeouts. Vi arbejder at få afdækket en root cause og løse problemet.

LØST kl. 11:06 - 11.03.2024 - Flere kunder oplever at få Faultstring 633 "Unexpected error" fra Bankdata. Vi er igang med at løse problemet.

LØST 16.02.2024 I Perioden fra ca. kl. 20:00 den 15.02.2024 til kl. 05:00 den 16.02.2024 har der være driftsproblemer mod SDC, BEC og Bankdata. I har sikket oplevet timeouts. .

LØST kl. 11:00 27.12.2023 Der kan opleves ustabil drift ved Leverancer mod Bankdata. De arbejder på problemet. .

LØST kl 12:50 03,09,2023 Alle kald mod BEC fejler i øjeblikket. .

18.08.2023 Der kan i øjeblikket opleves problemer mod BEC.
Vi er sammen BEC igang med at undersøge problemet og kommer med yderligere opdatering når vi ved mere.

LØST 18.07.2023 - Den 20.06.2023 BEC har fundet et hul i RenewCustomerCertificate. Den retunerer ikke det nyeste BEC ROOT certifikat. En workaround kan være at benytte ActivateServiceAgreement.

LØST kl. 9:50 07.07.2023 CAMT-udtræk fra Bankdata er forsinket.

LØST 26.06.2023 Der har været udfald i kald mod Bankdata henover weekenden. Alt kører igen normalt.

LØST 25.05.2023 E-conomic har lukket for at Bank Connect aftaler kan genaktiveres. (se nyhed)

LØST 21.06.2023 ingen forbindelse til SDC og BEC i tidsrummet 11:05 - 11.58.

Løst 15.06.2023 - Den 24.05.2023 Få kunder (max 10%) hos Continia kan opleve problemer med deres forbindelse til Bank Connect. Bank Connect og Continia arbejder på at løse problemet.

LØST 19.04.2023 E-conomic har i øjeblikket udfordringer med at hente kontoposter fra alle banker i Bank Connect.
E-conomic arbejder på at få fejlen løst hurtigst muligt


LØST kl. 20:25 15.04.2023 fra kl. 12:35 - Bankdata - alle kald fejler med 633: "Unexpected error"

LØST 11.03.2023 Der kan opleves ustabil drift ved Leverancer mod Bankdata. De arbejder på problemet.

LØST kl. 14:00 10.03.2023 Kunder får fejl 504 Logningsfejl ved kald mod Bankdata, Der arbejdes på problemet.

LØST 08.03.2023 I perioden 00:00 - 04:15 har kunder fået fejl 504 Logningsfejl ved kald mod Bankdata.

LØST 07.03.2023 Der kan opleves ustabil drift ved Leverancer mod Bankdata. De arbejder på problemet.

LØST 17.30 - 28.02.2023
28.02.2023 Der kan opleves ustabil drift ved Leverancer mod Bankdata. De arbejder på problemet.

24.02.2023 Der kan i øjeblikket opleves timeouts mod BEC. Vi arbejder at få afdækket en root cause og løse problemet.

LØST 09.02.2023 - Test miljøet er ikke kørne, vi er i gang med at kikke op det

LØST 18.01.2023 - Testmiljøet kan være ustabilt torsdag den 19.01.2023 om formiddagen, og være nede i en periode.

LØST 17.01.2023 kl. 14:30: Bankdata – kunder der har aktiveret eller fornyet certifikat efter den 11.01.2023 og indtil i dag kl. 14:30, kan opleve problemer med at hente eller sende leverancer, De får fejlen 710.

Kunderne bliver nød til at få en ny aktiveringskode og generere et nyt certifikat via ActivateServiceAgreement. Bankdata kontakter pengeinstitutterne og de kan kontakte de berørte kunder.

LØST - 17.01.2023 - Bankdata - alle kald fejler med 710: "Certificate validation has failed"

LØST 13.01.2023: Bankdata – kunder der har aktiveret eller fornyet certifikat efter den 11.01.2023 kan opleve problemer med at hente eller sende leverancer, De får fejlen 710 - Schema validation failed.

Ny status senest tirsdag den 17. kl. 09:30. LØST kl. 12.35
Det er i øjeblikket ikke muligt, at aktivere eller forny aftaler mod Bankdata

LØST kl. 10.45 - Udtræk fra Bankdata er forsinket.

Den 29.04.2022 - Nyt SDC Root CA-certifikat er blevet introduceret.
For ydligere information, se under nyheder.

LØST kl. 12.30 08.12.2022 - Kommunikation til BEC banker er ikke muligt.


LØST kl. 17.28 23.11.2022 - Bank Connect oplever pt. problemer med kald mod BankData.


LØST kl. 8:30 28.09.2022 - Mange får fejl >710 - validation failed fra BEC, vi er igang med at fejlsøge.


LØST 02.09.2022 - Test miljøet er ikke kørende. Vi er ved at kigge på det.


LØST den 04.07.2022 - Den 29.06.2022 - Nogle kunder oplever problemer med kald mod BEC og får fejl 500 "Internal server error". BEC er i gang med at løse problemet,


LØST 08.06.2022 - Flere kunder oplever problemer med at aflevere betalinger til SDC. (transferPayments)


LØST kl. 13:15 - Den 20.05.2022, CAMT udtræk og PAIN fra Bankdata ikke leveret siden kl. 9:30


LØST kl. 10:58 - Den 12.05.2022 - Problemer med kald mod BEC er kommet igen. De giver 500 "Internal server error". BEC er i gang med at løse problemet,


LØST 12.05.2022 - Den 06.05.2022 - Det er ikke muligt, at lave ActivateServiceAgreement mod BEC lige nu. Vi er i gang med, at løse problemet.


LØST kl. 15:45 - Den 11.05.2022 - Der er problemer med kald mod BEC. De giver 500 "Internal server error". BEC er i gang med at løse problemet,


LØST Den 11.05.2022, CAMT udtræk fra Bankdata var forsinket, men leveret kl. 8:15.


LØST kl. 13:15 Den 10.05.2022 - Der er problemer med TransferPayment mod SDC og den giver en fejl 501 med MQ problemer. SDC er igang med at løse problemet,


LØST Den 10.05.2022, CAMT udtræk fra Bankdata var forsinket, men leveret kl. 8:50.


LØST kl. 13:15 - Den 04.05.2022 - Jutlander Bank
Jutlander Bank 9217 og Sparekassen Vendsyssel 9070 er blevet lagt sammen til Sparekassen Danmark (9070).
Planen var et 9217 skulle behandles uændret i Bank Connect, men vi har desværre fået den fjernet 9217 fra vores check på mainRegistrationNumber og I får derfor fejlen: 701# … #Identification failed for 9217DK.
Vi rettet tilbage så 9217 fortsat accepteres. Virker fra kl 13:15 i dag
Et alternativ er at I skifter mainRegistrationNumber til at være 9070.


LØST: Den 29.04.2022 Bank Connect på test miljøet virker igen.
Vi har haft nogle problemer med bank certifikatet, og mangen kunder fik certifikat fejl.
Hvis I stadig oplever certifikat fejl, så prøv at køre en RenewCustomerCertificate, eller skriv til os og få en ny aktiveringskode og køre ActivateServiceAgreement.

LØST: Den 25.04.2022 - Vi har stadig problemer med vores testserver, mange kunder oplever timeout eller at de for fejlkode 710 Certificate validation has failed.
Vi undersøger stadig fejlen, ny status i morgen

LØST: Den 19.04.2022 - Test miljøet er ikke kørne, vi er igang med at kikke op det
Bank Connect er kørende på produktion.

LØST: Den 13.04.2022
Der er i øjeblikket udfald i kald mod BEC.
BEC er igang med at løse problemet.


LØST: Den 06.02.2022
kl. 5:00 – 6:30 Ustabil drift

LØST: Den 23.01.2022
kl. 9:00 – 12:30 Ustabil drift mod Bankdata

LØST: Den 18.01.2022
kl. 12:00 - 13:30 Ustabil drift med SDC

LØST: 06.01.2022
Der har været problemer med transaktioner for pengeinstitutter hos Bankdata mellem kl. 11:15 og 11:45

LØST: Systemtest kan være ustabilt frem til jul grundet tekniske opdateringer.


LØST: 17.12.2021
Timeout-problemet mod BEC er løst. Årsagen var en øget belastningen på systemerne hos BEC, der ikke direkte var relateret til Bank Connect.
15.12.2021
Vi får i øjeblikket rapporteringer om, at der er periodiske udfald i kald mod BEC.
Problemet undersøges.


LØST 23.11.2021
BEC havde desværre et større udfald i løbet af natten d. 23. november, som har forsinket batch-genereringen op til 4-5 timer. CAMT-filer kan være markeret som afsendt fra BEC, da ERP-huset har fået timeout efter 2-3 minutter da filerne har været længere undervejs end 2-3 minutter.
Den eneste løsning på manglende CAMT-filer vil være at bede kunderne genbestille de manglende filer via deres rådgiver i banken, hvorefter de manglende filer kan hentes hos BEC.


Vi beklager de gener dette måtte medføre.

23/11-202
Vi oplever i øjeblikket timeouts mod BEC. Vi er i gang med at undersøge problemet.

LØST: 15.11.2021
Vi har fået henvendelser fra ERP-huse, der får timeout ved kald til HREG 7890.
Salling Bank (7890) er i weekenden den 6. – 7. november blevet slået sammen med Sparekassen Vendsyssel (9070) til Sparekassen Danmark, og dermed også flyttet fra BEC til SDC.
Den juridiske fusion mellem Salling og Vendsyssel har været på plads længe, men det er først i denne weekend at de systemmæssigt er fusioneret.
Det betyder at I ikke længere kan benytte 7890, og kunderne skal kontakte Sparekassen for at få ny functionIdentification til 9070 og have dannet og nyt bank- og kunde certifikater.LØST 12 oktober 2021
BEC havde desværre et større udfald i løbet af natten d. 12. oktober, som har forsinket batch-genereringen op til 4-5 timer. CAMT-filer kan være markeret som afsendt fra BEC, da ERP-huset har fået timeout efter 2-3 minutter da filerne har været længere undervejs end 2-3 minutter. Den eneste løsning på manglende CAMT-filer vil være at bede kunderne genbestille de manglende filer via deres rådgiver i banken, hvorefter de manglende filer kan hentes hos BEC.LØST 12 oktober 2021
Der kan i øjeblikket opleves en del fejl ved kald mod mod BEC
BEC er i gang med at undersøge fejlen
Ny opdatering når der er nyt eller senest kl. 12.00


LØST 12 oktober 2021
BEC oplever i øjeblikket sporadiske problemer med at returnere CAMT-filer med store datamængder.
Dette er umiddelbart forårsaget af en infrastrukturkomponent i netværket. BEC undersøger problemet.

LØST 1. oktober 2021.

Der kan i øjeblikket oplevet udfald mod Bank Connect i testmijøet.

LØST 24. juni 2021

Årsagen er fundet

Der er ændret i opsætningen og håndteringen af forbindelsen mellem
ERP-systemet og Bank Connect i forbindelse med opgraderinger af firewals.
Dette medførte periodiske fejl, hvis man forsøger at anvende samme forbindelse flere gange i samme kald.


LØST 19. maj 2021
Der har siden kl. 11.20 været forlænget svartider mod Bankdatas banker.
Bankdata er igang med fejlrettelse og forventer at være tilbage i normal drift i løbet af dagen.


LØST 9. april 2021
Siden 7. april kl. 04:00 kan der opleves timeout på GetStatus
(når man forsøger at hente PAIN.002) mod BEC banker.
Timeout kan ske i op til 30% af alle tilfælde.


LØST 7. april 2021
Der kan i øjeblikket opleves time-outs mod SDC,
dette kan også påvirke de andre datacentraler.


LØST 30. marts 2021
Der kan i øjeblikket opleves time-outs mod SDC, dette kan også påvirke de andre datacentraler.


LØST 15. marts 2021
Der kan i øjeblikket opleves timeout mod SDC

LØST 8. marts 2021
Der kan i øjeblikket opleves ustabil drift.

LØST 9. februar 2021
Der er stort pres på de centrale servere hos BEC og der kan opleves svartider, timeout og fejl.