Driftsstatus

Aktuel driftstatus for Bank Connect løsningen:

17.07.2018 kl. 10.30:

Bankdata har haft problemer med dannelse af CAMT.52, CAMT.53 og CAMT.54 (posteringsudtræk).

Fejlen er lokaliseret og rettet og Bankdata har kørt kørslerne om.

Udfordringen er, at Bankdata har været nødt til, at køre ALLE XML-udtræk om, da vi ikke med sikkerhed kunne afgøre, om de oprindelige udtræk var kørt/afleveret til kunden.

Det oprindelige udtræk KAN evt. have indeholdt dataene 2 gange.

Vi antager, at dataene bliver behandlet maskinelt hos kunden (dvs. ingen manuel behandling), så der er risiko for, at kundens programmer indlæser dubletter af data, så kontoafstemning giver differencer mv.

Aktuel information om drift og servicevinduer: