Lup over koder

Fortolkningsforskelle mellem centralerne

Forskelle i fortolkningen af ISO20022 og Bank Connect løsningen mellem centralerne.

Siden har til formål at beskrive de kendte forskelle, der er imellem de tre bagvedliggende datacentralers fortolkning af ISO20022 standarden og Bank Connect løsningen som helhed.

Vi bestræber os på at danne en så ensartet håndtering og fortolkning som muligt, men de forskelle der uundgåeligt vil opstå mellem forskellige implementeringer, er forsøgt kortlagt her.

Forskellene er grupperet efter hvilken del af løsningen de berører.

Løsningen generelt

Forskel Datacentral Beskrivelse
Tilknytninger i certifikater BEC Certifikater tilknyttes brugeren på BEC, mens de øvrige centraler tilknytter certifikatet på kunden.

CAMT'er

Forskel Datacentral Beskrivelse
Forskel på placeringen af OCR reference (CAMT.054) SDC Ved adviseringer af indbetalingskort placerer SDC kreditornummeret sammen med kortartkoden i Reference. 
Ifølge formatbeskrivelsen, skal kortart og betalingsidenten placeres i Reference, mens kreditornummeret skal placeres i CreditorAccount.
 
Forskellige posteringstyper i CAMT (CAMT.054 på sigt) ALLE Centralerne tilbyder ikke samme udspecificering af posteringstyper i CAMT’erne. 
De centralvalgte posteringstyper placeres i: 
BkTxCd, Domn, Fmly, SubFmlyCd.
 
CPR nummer i stedet for kontonummer ved Nemkontobetalinger BEC BEC sender cprnr retur i CAMT’erne i stedet for det kompletterede konto-nummer.
Sumdebiteringer BEC BEC bogfører sumdebiteringer samlet, mens Bankdata og SDC kun viser sumdebiteringen. 
Dette skjuler de enkelte posteringer i udtrækkene.

PAIN'er

Forskel Datacentral Beskrivelse
Forskel på afsendelse af PAIN.002 hvis betalingen afvises SDC Hvis en bruger afviser en betaling i en SDC bank, bliver der ikke dannet en PAIN.002 på den afviste betaling. 
BEC og Bankdata danner en PAIN.002 med afviste betalinger.
Betalinger på ikke bankdage afvises hos BEC Hvis en bruger sender en betaling til en ikke bankdag, afvises betalingen hos BEC. 
De øvrige centraler flytter betalingen til førstkommende bankdag.
Forskellige returkoder i PAIN.002 ALLE Fejltekster i PAIN.002 er ikke ens på tværs af centralerne. Nogle bruger de faste ISO koder i formatet, mens andre bruger NARR til at beskrive fejlen.
BD: Sender både danske og engelske fejltekster
BEC: En blanding af engelsk og dansk. Ved NARR skriver BEC narrative.
SDC: En blanding af engelsk og dansk + en fejlkode.
 
Krav om BIC adresse BEC BIC adressen er krævet på udenlandske betalinger i BEC. Det er ikke længere et krav, at der er en BIC adresse på udenlandske betalinger i SDC og Bankdata
Krav om udfyldelse af <ChargeBearer> ved udenlandske overførsler
BEC og SDC Når der indsendes udenlandske betalinger PAIN.001
Skal tag 2.24++ ChargeBearer <ChrgBr> eller 2.51+++ ChargeBearer <ChrgBr> være udfyldt

Hvis dette ikke udfyldes afvises betalingen
  
Pain.001 udenlandske overførsler SDC SDC understøtter ikke ? i udenlandske overførsler.
Alle øvrig tegn i swift tegnsættet understøttes.