Sommer-release fra Bank Connect

Vi har opdateret Bank Connects udviklerpakke, og du kan nu downloade den fra hjemmesiden.

Ændringerne i den nye version 25/06-2015 af Bank Connect udviklerpakke er denne gang primært:

  • Ny WSDL (nyt endpoint)
  • Opdateringer i dokumentation
  • SoapUI projekter opdateret
  • Fejlhåndteringen i MockServer og KryptoLib, er blevet ensartet og mere simpel.

Ændringer i RenewCustomerCertificate
I RenewCustomerCertificate har vi opdateret WSDL’en med en ny type certificateRequestMessage a.h.t. korrekt forretningssignering.

Vær opmærksom på, at datacentralerne først implementerer CertificateRequestMessage efter sommerferien. Du vil få det præcise tidspunkt i et separat nyhedsbrev.

Mere om ændringerne i pakkens release notes
Vi har indarbejdet alle ændringer i dokumentationen og reference-implementering. Du kan læse mere i release notes i pakken.

Pilotdrift hen over sommeren
Den igangværende pilotdrift med SEGES fortsætter i hele juli måned - og primo august starter vi nye end-2-end testforløb med de næste ERP-udbydere.

Bank Connect ønsker jer alle en god sommer.