Rettelser til certifikathåndteringen

Håndteringen af certifikat-forespørgsler (PKCS#10), har nu samme fortolkning af attributes som standarden (RFC 2986).

Har man ikke aktive kunder i produktion på alle deltagende datacentraler, kan man med fordel genteste sin kode imod testmiljøet, for at sikre at alt fortsat fungerer korrekt.