Ny release af udviklerpakken

Vi har opdateret Bank Connects udviklerpakke og du kan nu downloade den fra hjemmesiden.

Den nyeste version af Bank Connect udviklerpakken indeholder følgende ændringer:

  • Udviklerpakken reduceres fra 150 til 10 MB, og bliver dermed mere overskuelig.
  • Mockserver og Gradle byggemiljø udgår. Fremover skal der testes direkte mod Bank Connects systemtest miljø.
  • Dokumentationen til den nye test-metode er opdateret
  • Der er lavet ny mappestruktur i udviklerpakken
  • Quickstart beskrivelserne er forbedrede
  • Alle dokumenter i udviklerpakken er rettet til, ud fra den nye struktur, samt fjernelse af dele. 

Indholdsfortegnelsen er opdateret.

Driftsinformation
I forbindelse med almindeligt vedligehold af vore systemer vil der mellem klokken 5.00 og 5.05 søndag d. 11. november 2018, kunne forekomme fejl når bankernes kunder benytter Bank Connect.

Vi har haft nogle udfordringer med et u-varslet skift fra TLSv1.0 til TLSv1.2, torsdag d. 20. septem-ber 2018.
Opgraderingen varsles nu til igangsætning mandag d. 11. februar 2019, efter denne dato er det ikke længere muligt at anvende TLSv1.0 og 1.1 mod Bank Connect.

Disse informationer vil også fremgå af Driftsinformationen på bankconnect.dk